Medicaments per al dolor; un estudi científic apunta als mini-cervells del sistema nerviós perifèric

Medicaments per al dolor; un estudi científic apunta als mini-cervells del sistema nerviós perifèric

Després d'un estudi amb ratolins sobre com reaccionen aquests davant l'estimulació ambiental publicat a Journal of Clinical Investigation, Neurocientífics de la Universitat de Leeds a Anglaterra, i de la Universitat de Medicina de Hebei a la Xina, creuen que el sistema nerviós perifèric podria ser capaç d'interpretar l'ambient i de modular el dolor. Aquesta modulació podria ser l'objectiu de nous medicaments per al dolor més segurs i amb menys efectes secundaris.

El sistema nerviós central i el dolor

Els científics solen diferenciar entre el sistema nerviós central, format pel cervell i la medul·la espinal, i el sistema nerviós perifèric que contempla la resta de nervis i neurones. Fins ara es creia que només el sistema nerviós central era capaç d'interpretar i analitzar sensacions externes com el dolor o la calor. El sistema nerviós perifèric era vist com una mena de xarxa de cablejat (els nervis) que s'estén per tot el cos i el seu paper es limitava a la mera transmissió de l'impuls nerviós des de i cap al sistema nerviós central.

Un exemple clàssic per comprendre el funcionament del sistema nerviós, és el que passa quan algú toca amb la mà una cosa que està cremant. El senyal de calor és rebuda per una sèrie de cèl·lules que tenim a la pell, aquest senyal viatja pels nervis del braç fins a la medul·la espinal, d'aquí puja fins al cervell, aquest interpreta el senyal i prepara una reacció, que viatja com una altra senyal nerviosa en sentit contrari, baixant per la medul·la, després pels nervis del braç i finalment activa els músculs necessaris per retirar la mà del foc.

El sistema nerviós perifèric i el dolor

Alguns estudis recents han posat en qüestió aquesta visió del paper del sistema nerviós perifèric. Aquest nou estudi de les universitats de Leeds i Hebei otorga un paper destacat a una sèrie d'agrupacions de neurones conegudes com ganglis nerviosos. Fins ara es creia que el paper dels ganglis era sobretot el de mitjançar en la transmissió de l'impuls nerviós, concretament aportant energia per la transmissió. No obstant això, els científics són cada vegada més partidaris de defensar un paper més actiu dels ganglis, fins al punt de considerar-los com mini-cervells.

Aquest estudi, realitzant durant cinc anys, ha demostrat que les cèl·lules nervioses dels ganglis poden intercanviar informació entre si mitjançant el neurotransmissor GABA. Aquest tipus d'intercanvi d'informació es pensava que estava limitat al sistema nerviós central.

Medicaments per al dolor

Les troballes d'aquest estudi podrien tenir implicacions per al futur desenvolupament de nous analgèsics, ja que els medicaments per al dolor actuals estan dirigits al sistema nerviós central.

Medicaments per al dolor

Els fàrmacs actuals, al actuar en el sistema nerviós central, solen tenir una sèrie d'efectes secundaris no desitjats, com el potencial de addicció, la tolerància, la somnolència, etc. Fàrmacs dirigits exclusivament al sistema nerviós perifèric, podrien reduir aquests efectes secundaris, permetre una millor dosificació, ser més eficaços. Això podria suposar un important avanç per al tractament de malalties com el mal d'esquena i la artritis.

No obstant això, estem parlant d'un estudi amb rosegadors. Deixant de banda que encara està per demostrar que aquests descobriments són aplicables a l'ésser humà, tot i que no hi ha motius per pensar que no sigui així, encara seria necessari un llarg procés d'investigació per proposar nous fàrmacs i realitzar els assaigs clínics necessaris. Per tot això, fins que un medicament fruit d'aquesta i altres investigacions pugui arribar a generalitzar-se, encara hauríem d'esperar fàcilment entre 15 i 20 anys.

Un desafiar per la Teoria de la comporta

Els investigadors van descobrir que el sistema nerviós perifèric té la capacitat d'alterar la informació enviada al cervell, en comptes de limitar-se a passar cegament aquesta informació al sistema nerviós central. Encara queda per comprendre com funciona exactament aquest sistema que han descobert, la seva mera existència suposa tot un desafiament per a la coneguda com Teoria de la comporta.

Segons aquesta teoria, hi hauria una "comporta" entre els sistemes nerviosos central i perifèric, que controlaria que informació s'envia al sistema central. Aquest nou estudi suggereix que la transmissió d'informació al sistema nerviós central hauria de passar per un altre conjunt de portes, que estarien situades en el sistema nerviós perifèric, i s'encarregarien de modular i controlar el flux d'informació que va i ve al sistema nerviós central. D'aquesta manera, el control farmacològic d'aquestes portes amb nous medicaments per al dolor podria obrir una nova via per al tractament del dolor.

El següent vídeo (en anglès) està realitzat pels investigadors d'aquest estudi.

Algunes empreses farmacèutiques ja han mostrat el seu interès per aquesta investigació, i per les possibilitats que promet per aconseguir evitar o reduir els efectes secundaris dels analgèsics actuals, amb nous fàrmacs que actuïn sobre aquesta via modulada pel neurotransmissor GABA.

Puntuación del artículo:

0.0

Comparteix aquest article a:

Següent Entrada Entrada Anterior