Política de privacitat

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l'usuari queda informat que les dades facilitades a través dels formularis de recollida de dades, seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal, de responsabilitat de Abel Camarena Bernabéu, amb DNI 48288996J.

El responsable del fitxer tractarà les dades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud de serveis i amb la màxima confidencialitat. Les seves dades personals no seran cedides a altres empreses o professionals, ni seran utilitzades amb finalitats publicitàries.

L'usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a aquest efecte, per correu ordinari a l'adreça de:

Abel Camarena Bernabéu
C/ Emili Roca 48, bajos 2ª
08016 Barcelona

adjuntant fotocòpia del DNI i amb indicació del dret que es pretén exercir.

L'usuari es fa responsable de la veracitat de les Dades Personals que faciliti a Abel Camarena Bernabéu, i de la comunicació de qualsevol alteració en els mateixos.

Els serveis oferts en aquesta web van dirigits única i exclusivament a majors de 18 anys o bé a menors amb autorització expressa dels seus pares o tutors.